Allt talar för att åldersgränsen för när barn kan bli vaccinerade mot covid-19 sänks inom kort. EMA godkänner att så små barn som 5-åringar ska erbjudas vaccin, även i Sverige.