Försäkringskassan har byggt ett nytt betalningssystem.