När SVT gick ut och frågade om elsparkscyklar blev mottagandet måttligt entusiastiskt hos Linköpingsborna.