Linda Fagerström: Ännu en kvinna lyfts ur historiens glömska