Voi lanserades som den första elscootertjänsten i höstas.Nu kritiseras man för att fordonen håller för dåligt och att det blir skräpigt när de ligger på trottoarer och gator.– Vi kommer med en ny generation elscootrar som ska hålla bättre än tidigare modeller, säger Vois marknadschef Caroline Hjelm i Expressens privatekonomiska magasin ”Dina pengar”