Beslutet att tvångsstänga äldreboendet Gullvivan på Skaftö under sommaren har väckt stora protester från de boende, deras anhöriga och personalen.Ingvar Dahlgren, 90, är orolig för vad en flytt skulle innebära för hans hustru Elsa, 89.– Jag är inte så säker på att hon klarar det, säger han.