Riktat stöd till utsatta och sänkta skatter del av åtgärderna som presenterats.