Att påstå att det är fart och fläkt kring Elny Elmgren är knappast någon överdrift. Glad och positiv till sinnet roar hon gärna andra med sång och musik. Nu som körledare för Komm i ton sedan 20 år. När Elny inte ser på fotboll förstås.