Hushåll som fått chockhöga elräkningar kommer att få vänta flera månader på det statliga elprisstödet. Det finns ännu ingen färdig modell för hur utbetalningarna ska gå till, men det verkar som att ansvaret ska läggas på elnätsbolagen. – Det finns en miljard frågor, säger Henrik Bergström från elnätsbolaget Ellevio.