Ellinor Persson upptäckte en knöl i bröstet i januari 2014. Kompletterande undersökningar med ultraljud och biopsi visade att hon hade tre tumörer i sina bröst – tumörer som inte upptäckts, trots regelbundna mammografi-kontroller. Först då fick hon veta att hon har täta bröst, alltså mycket körtelvävnad och bindväv i sina bröst, som försvårar upptäckten av cancer. Brösttäthet är också en av de...