Elleverantören Eon medger brister i elförsörjningen i Strömsunds kommun. Trots åtgärder kvarstår problem. – Det är oacceptabelt, säger regionchef vid Eon Lena Berglund.