Familjen Ardenfors har haft mer än 30 familjehemsplacerade barn hos sig över en period om 20 år. Ellen Holmdahl, som nu fyllt 18 år, kom till familjen i Sollentuna bara två månader gammal och har blivit kvar sedan dess. Men det var inte självklart. De biologiska föräldrarna vann först vårdanden i rätten.