Hon utvecklade ett svårt självskadebeteende och fick vänta länge på hjälp.