Från och med i höst kommer alla som drabbas av diabetes typ 1 få en specialanpassad ryggsäck med information och stöttning.Bakom projektet ligger Elin Cederbrant, 22, som grundat föreningen Together against diabetes 1. – Det känns helt fantastiskt att kunna ge ett sånt stöd till när det behövs som allra mest, säger hon.