Aktivisten Elin Ersson, 22, har två gånger dömts av tingsrätten för brott mot luftfartslagen. Den första rättegången fick tas om med anledning av att en av de som dömde varit jävig. Nu blir det ytterligare en rättegångsprocess sedan hovrätten meddelat prövningstillstånd, skriver TT.