Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin har flera gånger i hårda ordalag kritiserat den ryska militärledningen, något som vanligtvis möts av repressalier i Ryssland. Enligt Jörgen Elfving, tidigare överstelöjtnant, kan det finnas flera skäl till varför Prigozjin åtnjuter den här friheten.