Finland är en av de största importörerna av el i Europa. Nu planeras en ny elkraftledning till Finland som kommer möjliggöra en större marknad – vilket kan innebära högre elpriser i Norrbotten, det menar Bengt Ekenstierna, rådgivare och analytiker.