Verbala kränkningar, hot och fysiskt våld förekommer i alla åldrar på skolor i Halland. Det visar vår kartläggning av anmälningar till Skolinspektionen. – Upplevelsen att elever känner sig kränkta och otrygga har ökat, säger Skolinspektionens barn- och elevombud Mårten Petersson i den här intervjun.