Elevhälsans medicinska insats i Avesta har lämnat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att man i det dagliga arbetet uppdagat att ett fel kan ha begåtts gällande förskrivning av läkemedel till elever.