Sedan Kunskapsskolans start i Varberg 2015 har personalen arbetat för att förebygga hårt språkbruk bland eleverna. Har det fungerat? Här får du se eleverna berätta.