Thoren Framtid har stora problem att lösa efter att Skolinspektionens granskning visat på allvarliga brister, bland annat i undervisningen och en stor personalomsättning. Nu vill runt 20 elever från Thoren Framtid byta till Linnéskolan – vilket sätter skolan i en ovanlig situation.