Rektor i Värmland: Skulle väcka förståelse om grupptryck • Filmen sprids på nätet.