Ungdomar i Malmö går i bräschen för en hållbar framtid.Den stora frågan för skolor just nu handlar om att få ökad förståelse för havets hotade resurser – redan från ung ålder.– Vår generation vill förmedla vad som är problemen och vi vill hitta lösningar på dem, säger Maera Khan, 15, elev på Kryddgårdsskolan.