Thorén innovation school i Uddevalla som just flyttat till nya lokaler har tvingats att evakuera sina elever på grund av en rivningsolycka. När eleverna skulle lämna byggnaden var nödutgången blockerad.