En elev stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov. Eleven får stöd av flera organisationer. Stämningen backas upp av bland annat Dyslexiförbundet och organisationen Disability Rights Defenders som anser att Skolverkets instru