En elev med dyslexi fick inte använda hjälpmedel under nationella proven i svenska – och fick därmed sänkt betyg. Nu stämmer eleven Skolverket för diskriminering.Dyslexiförbundet ställer sig bakom stämningen.