En elev på en skola i Härnösand har konstaterats ha tuberkulos och flera elever och personal på den berörda skolan ska nu undersökas för att se om de blivit smittade.