Skolan har anmält till Arbetsmiljöverket att ett fotbollsmål tippade över en elev.