Under torsdagen meddelade länsstyrelsen att ett eldningsförbud införs i länet. De nya bestämmelserna gäller från lunchtid på midsommarafton och framåt.