Vädret är en av de stora bovarna när det gäller elavbrott i norra Sverige och bolagen jobbar med att vädersäkra så mycket som möjligt – men det kostar pengar och tar tid. På många håll grävs ledningar ner i marken men detta fungerar inte alltid.