November var en fortsatt svag nybilsmarknad. Antalet nyregistreringar föll med 21 procent jämfört med november i fjol. Men elbilar och laddhybrider steg med 35 procent – och hade kunnat öka ännu mer om det bara funnits bilar att leverera.