Räddningstjänsten fick under onsdagens strömavbrott ta emot både automatiska brandlarm och nödlarm från personer som hade fastnat i hissar.