Det handlar om kostnader och klimat när flyget ska välja väg för framtiden. I dagsläget finns tre olika alternativ: plan med elbattarier, eller flyg som tankas med vätgas eller olika varianter av biodrivmedel.