Myndighet tar höjd för kraftig effektbrist i södra Sverige • ”Uppseendeväckande.”