Svenska kraftnät planerar en ny elledning till Finland som ökar överföringskapaciteten mellan länderna med 800 megawatt – vilket motsvarar 100 normalstora vindkraftverk. – Den bidrar med att minska beroendet av Ryssland. Den är även viktig för industrisatsningarna i Norrbotten, säger Ida Wallentin, projektledare på Svenska kraftnät.