När Riksrevisionen i våras slog fast att Sverige inte följde reglerna i den senaste PISA-studien sa utbildningsminister Anna Ekström att vi nu får luta oss mer mot andra internationella skolstudier för kunskapsläget hos utrikes födda elever.Men Expressen kan nu visa på allvarliga brister som sannolikt påverkat resultaten för utrikes födda även i  PIRLS – den enda studien utöver PISA...