”Lönsamheten i princip obefintlig för vindkraften.