Många av de branscher som nu drabbas på grund av pandemin är typiska ingångsbranscher för unga arbetssökande. Det slår oproportionerligt hårt mot ungdomar, menar Anders Forslund, professor i nationalekonomi.