Årets snörika vinter pressar Umeås ekonomi. Gatudriftchefen säger att skottningen görs så snabbt och bra som ekonomin tillåter. - Men det kan bli en viss neddragning och en smalare bit av gatan blir skottad, det är en jättekostnad att frakta bort all den här snön från gatorna, säger Per Hilmersson.