EU:s jordbruksstöd bromsar gårdars expansion på Skånes slättbygd och försvagar konkurrenskraften. Det menar forskare vid Agrifood Economics Centre vid Lunds universitet.