Kronan har försvagats under lång tid, inte bara mot dollarn utan också mot euron där den nått nya rekordlåga nivåer. Under måndagen kostade en euro 12 kronor. Men det påverkar inte bara den som är ute och reser. För följdeffekterna påverkar alla i samhället.