Generationsboende öppnar för färre utgifter – och smartare användning.