Ekodukten i Kungsbacka som byggdes för att vilt skulle kunna röra sig fritt och säkert över E6:an har redan visat på gott resultat. Både älgar, dovhjortar och rådjur använder sig av passagen. Men det är inte bara djur som traskar över ekodukten, utan den har också blivit en populär utflyktsplats för människor, vilket kan få negativa konsekvenser för djuren.