Eileen Anderson och Mike Selander är två av omkring 90 amerikaner som besökte Venjan för att ta reda på mer om sitt ursprung.