Personlighetspsykolog: Det finns en kärna där forskningen är helt överens.