Skolan måste bli bättre på att fånga upp frågorna, säger Lärarnas riksförbund.