Över 1700 människor har dött av corona-viruset. Nu ställs stora evenemang in över hela världen – av rädsla för smittspridning. ”Vi fokuserar på våra anställdas hälsa och säkerhet”, skriver Facebook som förklaring till varför de ställer in ett planerat arrangemang i San Fransisco.