Under de fyra första månaderna 2022 skyddsplacerades fyra barn och ungdomar från Eskilstuna på grund av kriminalitet. Under samma period i år har antalet stigit till 24 barn. Den kraftiga ökningen kopplas till det eskalerande skjutvapenvåldet i staden.