Den globala tobaksproducenten och cigarettillverkaren British American Tobacco (BAT) skär ned omkring 2.300 tjänster,