Med hjälp av HPV-självtesterna som införs i Blekinge i höst hoppas regionen få fler kvinnor att testa sig, även de som inte velat komma när de kallats till undersökning. Nicki Sellgren i Karlskrona är en av de kvinnor som föredrar ett självtest.